Pris

Egenbetaling  pr. 1. marts 2021 er kr. 2.088,- (max 44 timer Trine. Anja max 47 timer) x 12 måneder, da tilskuddet fra kommunen udbetales alle 12 måneder.

Der ydes søskenderabat, men desværre ikke friplads.